Odbor za pravično in solidarno družbo
PROTIFAŠISTIČNI MANIFEST, USTAVIMO PRODAJO MERCATORJA➧

Objave

Sporočilo za javnost

Vabilo na sejo Odbora za pravično in solidarno družbo

Spoštovane članice in člani Odbora za pravično in solidarno družbo !

Vabimo vas na sejo, ki bo v ponedeljek, 17. marca 2014, ob 17. 30 uri

v Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

(zraven FDV, http://www.cjm.si/kontakt), Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Dnevni red:

-          Aktivnosti Odbora in njegova organiziranost.

Lepo vas pozdravljam,

Dr. Jože Pirjevec

Sporočilo za javnost

Podpora Shodu soočenja

Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja, Protestival, Odbor za pravično in solidarno družbo, Gibanje SRP, CI Brkini in Solidarnost podpiramo Shod soočenja, ki bo 17. januarja 2014, ob 15. uri, na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Dokler v Sloveniji in v Evropi ne bo prišlo do temeljitih reform, ki bodo temeljile na širokih sistemskih varovalkah za preprečevanje korupcije in širokem družbenem konsenzu, toliko časa bo boj proti korupciji neuspešen. Noben sodni pregon ne bo izkoreninil korupcije, v kolikor ne bo prišlo do sistemskih sprememb, ki bodo vzpostavile demokratično, pravično, solidarno in v trajnostni razvoj naravnano družbo.

Dovolj je čakanja! Zahtevamo, da sedanji politiki v najkrajšem možnem času uresničijo predloge odhajajočega senata Komisije za preprečevanje korupcije. Od vlade zahtevamo, naj nemudoma predstavi program boja proti korupciji v vseh sektorjih in segmentih javnega življenja. Pristojna telesa naj javnost seznanijo, v kateri fazi postopka so najbolj znani korupcijski primeri zadnjih let in kdaj lahko javnost pričakuje njihov zaključek. Podpiramo tudi zahteve Iniciative zdravnikov za vzpostavitev učinkovitega in vsem dostopnega javnega zdravstvenega sistema ter boj proti suženjskim in prekarnim oblikam dela, ki se razraščajo v Sloveniji.

Svoje člane, podpornike in simpatizerje pozivamo, da se udeležijo shoda. Prav tako pozivamo vse civilno-družbene organizacije, sindikate, društva ter vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije, da aktivno podprejo shod in se ga udeležijo.

Podpisniki:

Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja
Protestival
Odbor za pravično in solidarno družbo
Gibanje Slovenija, resnica, poštenje
Civilna iniciativa Brkini
Solidarnost, za pravično družbo

Sporočilo za javnost

Novoletno voščilo

Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in sočutjem,

polno malih presenečenj in naklonjenosti,

drobnih nepričakovanih daril,

ganljivih in čudovitih objemov,

zašepetanih zahval in prijaznih ljudi.

Naj prinese modrost, kako izgraditi pravično družbo in pregnati stiske ljudi.

 

Hvala in srečno 2014!

Sporočilo za javnost

Obvestilo za udeležence kongresa

Spoštovane in spoštovani!

Ker so številni člani Odbora tudi tisti, ki podpirajo projekt Solidarnosti, ker je Solidarnost izšla iz Odbora, je tu kratka informacija o kongresu.

Kot smo že napovedali, bo ustanovni kongres stranke Solidarnost  v soboto, 14. decembra 2013 s pričetkom ob 10.00 uri, v veliki dvorani na  Linhartovi 13 v Ljubljani (bivša občina Bežigrad). Situacijo stavbe in lokacijo si lahko ogledate na tem zemljevidu.

Registracija udeležencev bo potekala od 9.00 do 9.45, zato vas vljudno prosimo, da na kongres pridete pravočasno, tako da se boste lahko prijavili in prejeli dodatna gradiva.

Predlagani dnevni red: 

1. Sprejem poslovnika o delu kongresa.

2. Oblikovanje organov kongresa.

3. Poročilo verifikacijske komisije.

4. Statut.

5. Etični kodeks.

6. Program.

7. Volitve.

8. Razno.

Vse tiste, ki se želite aktivno udeležiti kongresa z glasovanjem, znova prosimo, da prispevajo ustanovno izjavo, če tega še niso storili. Najdete jo na tem naslovu: http://www.solidarnost.si/zelim-pomagati/.

Ustanovno izjavo je potrebno overiti na Upravni enoti, na dan kongresa pa jo bo mogoče overiti (proti plačilu) tudi na samem kongresu pri notarju, ki bo tam navzoč. Za vse dodatne informacije za udeležence kongresa pokličite na številko 031 712 166.

V pričakovanju našega kongresa in sprejetih novih izzivov, ki so pred nami, vas prisrčno in solidarno pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za udeležbo!

                                       

Iniciativni štab za pripravo kongresa stranke Solidarnost

Sporočilo za javnost

Podpiramo shod proti korupciji in pozivamo prebivalstvo k aktivni drži

Stranka v nastajanju Solidarnost, Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja in Odbor za pravično in solidarno družbo podpiramo in se bomo udeležili shoda proti korupciji, ki se bo začel jutri, v petek 13. decembra, ob 17. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Sedanji politiki se zapletajo v nove in nove korupcijske škandale in preiskave. Ščitijo drug drugega z očitnim namenom ohranitve oblastnih pozicij. Pri tem še posebej prednačijo v obeh največjih parlamentarnih strankah, Pozitivni Sloveniji in Slovenski demokratski stranki. Že spomladi smo opozorili na škandalozno dejstvo, da so se vrhovi strank PS in SDS postavili v bran Jankoviću in Janši, ne glede na zaskrbljujoče poročilo Komisije za preprečevanje korupcije. Sledili so tudi ulični protesti.

Komisija za preprečevanje korupcije je glasno opozorila na dejstvo, da v Državnem zboru nima podpore v svojem boju proti sistemski korupciji v Sloveniji. Zato moramo državljanke in državljani ter vse prebivalstvo republike Slovenije, pa tudi civilnodružbena in politična gibanja, prevzeti svoj del odgovornosti pri vzpostavitvi pravne in solidarne države. Poslanke in poslance je potrebno z vsemi demokratičnimi sredstvi prisiliti k temu, da se vzpostavi prepričljiva politična večina, ki se bo sposobna spopasti s pojavom korupcije v naši državi.

Ob tem zahtevamo in predlagamo naslednje:

 

 • Varovanje neodvisnosti sodstva in neodvisnosti državenega tožilstva v razmerju do drugih vej oblasti.
 • Usposobitev tožilstva za odkrivanje zapletenejših primerov gospodarskega kriminala in korupcije.
 • Uveljavitev kazenske in odškodninske odgovornosti politikov zaradi zlorabe oblasti.
 • Zakonsko okrepitev institucije KPK s predlogi, kot jih je v javnem pismu formuliral Senat KPK ob svojem odstopu.
 • Spremembo določb veljavnih zakonov, ki premalo učinkovito varujejo javni interes, dopuščajo monopole in privilegije posameznih interesnih skupin, tolerirajo neenako obravnavo državljanov in ne omogočajo učinkovite borbe proti korupciji in zlorabam.
 • Spremembo zakonodaje s področja javnih razpisov in ustanavljanja gospodarskih družb s strani oseb, ki so v preiskovalnih in sodnih postopkih zaradi gospodarskega kriminala.
 • Sprožitev postopkov za odvzem denarja in materialnih dobrin, ki so bili pridobljeni s kaznivimi dejanji kraje, goljufije in zlorabe javnih pooblastil.
 • Takoj naj se uveljavijo predlogi KPK, ki bodo omogočali učinkovit nadzor nad premoženjskim stanjem funkcionarjev, direktorjev, nadzornikov v državnih podjetjih, vključno z možnostjo nadzora nad premoženjem, ki ga imajo v tujini. Uzakoniti je potrebno sankcije za kršitelje, neupravičeno pridobljeno premoženje pa mora biti odvzeto.
 • Okrepijo naj se pristojnosti KPK na področju nadzora nad konfliktom interesov in nezakonitim lobiranjem v javnem sektorju in podjetjih v večinski državni ali občinski lasti s predpisanimi sankcijami za kršitve.
 • Ustanovi naj se neodvisna revizijska komisija, ki bo vključevala zunanje strokovnjake in predstavnike vseh relevantnih nadzornih institucij, ki bo imela nalogo v roku nekaj mesecev pripraviti in javnosti predstaviti podrobno poročilo o podeljenih kreditih v državnih bankah – kdo, komu, kdaj!
 • Takoj naj se pristopi k reformi sistema javnih naročil s poudarkom na transparentnosti, odgovornosti, gospodarnosti in omejevanju klientelizma.
 • Zahtevamo javno objavo obsega svetovalnih, odvetniških in marketinških pogodb in provizij s strani podjetij v večinski lasti države in občin.

 

Solidarnost

Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja

Odbor za pravično in solidarno družbo