Za razbijanje zidu predsodkov | Odbor za pravično in solidarno družbo
PROTIFAŠISTIČNI MANIFEST, USTAVIMO PRODAJO MERCATORJA➧

Objave

Sporočilo za javnost

Za razbijanje zidu predsodkov

Logotip Solidarnost PrideV stranki v nastajanju Solidarnost in Odboru za pravično in solidarno družbo se pridružujemo sporočilu Parade ponosa (http://www.ljubljanapride.org/?p=842), ki poudarja, da spoštovanje pravic vseh družbenih manjšin in njihova enakost pred zakonom ne sme in ne more biti odvisna od gospodarske situacije in/ali od politične moči nazadnjaških in protidemokratičnih družbenih skupin, ki problematizirajo ali nasprotujejo polni enakopravnosti GLTB državljank in državljanov.

V Solidarnosti in Odboru ostro zavračamo vsakršno diskriminacijo, predsodke, sovraštvo, verbalno, fizično ali psihično nasilje proti istospolno usmerjenim. Pozivamo vse demokratične posameznike in posameznice, da podprejo napore GLTB skupnosti in Slovenijo pridružijo najbolj demokratičnim in strpnim družbam sveta, ki so se odrekle diskriminatornim zakonom in praksam ter istospolno usmerjenim omogočile polne človekove, socialne in druge pravice. Menimo, da morajo imeti politika, mediji in izobraževalni sistem pri tem še posebno odgovornost in proaktivno vlogo.

Ustava Republike Slovenije jasno nalaga in sporoča, kakšne so vrednote te družbe, zato ji mora v izvedbenem smislu slediti tudi preostala zakonodaja. To pomeni, da morata Vlada in Državni zbor v najkrajšem možnem času popraviti neustavno stanje in sprejeti zakone, ki bodo istospolno usmerjenim dajale enake pravice kot heterospolnim državljankam in državljanom, vključno s pravico do sklenitve zakonske zveze in posvojitve otrok. Kakor se je morala tradicionalna družba pred časom naučiti sprejemati izvenzakonske otroke, pravico do ločitve, pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok itd., tako se mora današnja družba naučiti sprejemati, da istospolno usmerjenim pripadajo enake (politične, državljanske, socialne in druge) pravice kot vsem drugim. Slovenski državi nihče ne podeljuje pravice, da izključuje ali kakorkoli diskriminatorno obravnava katero koli manjšino, nasprotno, Ustava Republike Slovenije to izrecno prepoveduje.

Demokratično držo na področju urejanja pravic istospolno usmerjenim državljankam in državljanom so doslej izkazale države, po katerih se pogosto zgledujemo (Švedska, Norveška, Danska, Islandija, Nizozemska), izrazito katoliške države kot so denimo Španija, Portugalska, Argentina, Brazilija in Urugvaj, pa tudi države kot so Kanada, Nova Zelandija, nekatere zvezne države v ZDA in Mehiki, Južnoafriška republika.

V Solidarnosti in Odboru smo prepričani, da je skrajni čas, da se Slovenija tudi na področju izenačitve pravic istospolno usmerjenim umesti med demokratične države.

 

Solidarnost – za pravično družbo (stranka v nastajanju)

Odbor za pravično in solidarno družbo