Manifest | Evropski protifašistični manifest

Manifest

Povzetek Evropskega protifašističnega manifesta

(Celotno besedilo je tukaj.)

Oseminšestdeset let po koncu druge svetovne vojne in porazu fašizma in nacizma se praktično po vsej Evropi srečujemo z dviganjem skrajne desnice. Hkrati prihaja do naraščanja novonacističnih sil, ki se v nekaterih primerih (Grčija, Madžarska) vraščajo v družbe kot populistična, radikalna, rasistična, skrajno nasilna množična gibanja, katerih cilj je uničenje vseh delavskih sindikatov, političnih in kulturnih organizacij, preprečevanje slehernega državljanskega odpora, zanikanje pravice do različnosti in celo uničenje, tudi fizično, vseh , ki so “različni” in najbolj ranljivi.

Podobno kot v dvajsetih in tridesetih letih je končni razlog te skrajno desne in neofašistične grožnje gospodarska, socialna, politična, celo moralna in ekološka kriza kapitalizma, kar se kaže v nižanju življenjske ravni, svoboščin in pravic delavcev ter vseh nižjih slojev. Ker pri tem ne gre več za izjeme od evropskega reda, to zahteva od protifašistov, da se zoperstavijo tem pojavom v njihovih realnih, vseevropskih razsežnostih.

Boj zoper skrajno desnico in neonacizem je izjemno nujen. Taka strateška odločitev zahteva določen organizacijski načrt ter dolgoročno politično in borbeno naravnanost, protifašistični boj pa mora biti tesno povezan z vsakodnevnim bojem zoper stroge ukrepe in sistem, ki proizvaja takšne ukrepe. Antifašistični boj mora biti enoten, demokratičen in voden s strani ljudskih množic samih. Zato, da bo učinkovit, mora ta boj izoblikovati alternativno vizijo družbe, ki bo diametralno nasprotna tisti, ki jo ponuja skrajna desnica.

Evropsko protifašistično gibanje mora biti dedič velikih protifašističnih izročil našega kontinenta. V ta namen mora vzpostaviti temelje družbenega gibanja s stabilno strukturo in se povezati z vsakodnevnimi aktivnostmi, ki se bodo izražale v organiziranju antifašističnih državljanov in mrež glede na poklicno dejavnost, kraj bivanja in občutljivost posebnih skupin. Taka organizacija naj zagotavlja tudi varovanje (celo fizično) najbolj ranljivih skupin (etničnih, priseljencev, istospolnih, idr.).

S tem namenom vsi, ki podpisujemo ta manifest, pozivamo k oblikovanju množičnega, enotnega demokratičnega evropskega antifašističnega gibanja, ki se bo sposobno zoperstaviti tej naraščajoči nevarnosti. Storili bomo vse možno za sklic ustanovitvenega kongresa tega antifašističnega gibanja, ki se bo sestal letos spomladi v Atenah in se tam združil z velikimi antifašističnimi demonstracijami na atenskih ulicah.

Tokrat se zgodovina ne sme ponoviti!
¡NO PASARÁN!

 

*Povzetek manifesta je objavila Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije na svoji spletni strani 5. februarja 2013.