Podpiši | Evropski protifašistični manifest

Podpiši manifest

Strinjam se z Evropskim protifašističnim manifestom.


Združenja podpis manifesta sporočite na antifa@odbor.si.