Podpisniki | Evropski protifašistični manifest

Podpisniki

Združenja:

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije,
Odbor za pravično in solidarno družbo,
Društvo slovenskih pisateljev,
Koordinacijski odbor kulture Slovenije (KOKS),
Trajnostni razvoj Slovenije (TRS),
Sindikat Radia Študent,
Zveza policijskih veteranskih društev Sever.

 

Osebni podpisi:

Jože Pirjevec, Božo Repe, Spomenka Hribar, Vlado Miheljak, Dušan Keber, Boris Vezjak, Marina Tavčar Krajnc, Niko Toš, Miha Butara, Darko Štrajn, Rado Riha, Božidar Flajšman, Vesna Mikolič, Magda Šmon, Miha Molan, Vincencij Beznik, Vuk Ćosić, Ladislav Lipič, Matjaž Krajnc, Jure Bedenk, Aleš Debeljak, Peter Tancig, Igor Koršič, Matjaž Hanžek, Jelica Šumič Riha, Svetlana Slapšak, Božidar Slapšak, Rok Zavrtanik, Franc Žnidaršič, Damjan Mandelc, Miha Fošnarič, Sonja Bezjak, Samo Penič, Ksenija Vidmar Horvat, Luka Omladič, Niko Miholič, Davor Tavčar, Mira Hace, Anton Pozvek, Rudi Rizman, Viviana Volavšek Kolka, Dare Kocmur, Zdenko Kodelja, Lidija Tavčar, Živa Vidmar, Aljoša Podlesek, Iztok Koritnik, Urška Šebenik, Aleš Stanovnik, Ciril Magdič, Aleš Črnič, Darko Repenšek, Igor Prelog, Aleš Berkopec, Dušan Frice, Maša Stanovnik, Matija Bulatović, Vojko Otoničar, Srečko Fras, Maca Jogan, Anton Ferme, Tomislav Kosančič, Tomaž Curk, Stanislav Bezjak, Rikardo Groselj, Borut Olenik, Andrej Perenič, Miro Mlinar, Miha Pogačar, Marjan Uranjek, Silvester Resinovič, Franc Ješelnik, Franko Hmeljak, Janez Bizjan, Karlo Nanut, Mira Vončina, Lucijan Pelicon, Aleksander Drole, Aleksander Golubović, Marijan Suša, Ciril Habe, Robert Vrčon, Božo Novak, Aleš Leko Gulič, Gregor Markon, Saša Rudolf, Jožef Avsec, Igor Sancin, Jelka Kernev Štrajn, Zoran Pavlović, Davor Vrban, Jure Perpar, Alen Toplišek, Blaž Mahkovec, Anton Perpar, Jasna Otoničar, Lojze Abram, Zdenka Badovinac, Rudi Bregar , Janez Turk, Ivan Koren, Mihaela Hrovat, Mitja Iskrić, Tomaž Zaniuk, Vida Vončina Vodeb, Boštjan Zidar, Petra Greiner, Dare Hribar, Simon Koranter, Ljubomir Petrovič, Ljiljana Gornik, Marko Brumen, Anton Rogelj, Andrej Veldin, Janez Bršec, Tomaž Kmet, Janez Hosta, Dunja Kalčič, Igor Velušček, Gregor Kontestabile, Dušan Pezelj, Marč Kovačič, Vanja Matijevec, Rok Košir, Alice Camara, Jelka Pšeničnik-Halilovič, Suzana Oroz, Mitja Softić, Zvonimir Kelher, Jožica Alič, Metja Stritmar, Tjaša Vrhovnik, Mitja Šedlbauer, Milan Utroša, Lenčka Slapar, Vanja Alič, Iztok Utroša, Andreja Rener, Zvonimir Vatovec, Mira Hace, Erika Čigon, Andrej Pezdir, Alen Kraševec, Ljubo Meden, Andrej Lovšin, Mihael Kokot, Janez Hvale, Aljoša Zajtl, Gregor Bajt, Karla Korošec, Lučka Zorko Titan, Neva Kmet, Roman Ravnič, Igor Plazl, Silvo Hrovat, Barbara Samaluk, Pavel Zgaga, Boris Kralj, Katja Muhič, Zoran Markuža, Sani Okretič Resulbegović, Mirijana Majhenič, Sebastijan Ajdišek, Eldin Agic, Alma Zorko, Tomaž Žerjav, Jernej Petrovic, Bogdan Avbar, Zlatko Filej, Neli Filipić, Anton Tomo Tadel, Veronika Vezovnik, Petar Mandić, Maksimiljan Vezovnik, Mirjana Mladič, Marko Vuk, Blaž Fak, Goran Medjugorac, Aleksander Mljač, Dejan Perko, Guido Bertok, Dušan Vujič, Silvo Torkar, Elena Dojčinovski, Rajko Muršič, Karlo Korče, Gorazd Knific, Priscila Gulič, Tina Škafar, Robi Špilak, Barbara Majcen, Sonja Grom, Lilijana Remec, Milena Cvetežar, Violeta Tomić, Anton Žarko Mihalič, Jože Gorišek, Viktor Krajnc, Boris Gaberšček, Božena Kušlan, Neva Gaberšček, Helena Gašperšič, Jani Prednik, Slavica Logar, Franci Markelj, Nadja Požek, Milan Kosijer, Valter Purger, Danijel Pejčič, Stojanka Licanin, Darija Grčar, Vinko Dramac, Mateja Mlakar, Vilko Brus, Darko Udovič, Maja Sirk, Milan Žižek, Vladimir Vukcevic, Sija Chrysanthi, Breda Turk, Peter Šere, Radko Tobias, Bojan Grah, Tamara Ćok, Franc Bevc, Gabrijela Bevc, Anton Grom, Aleksandra Matkovič, Lao Fortuna, Lado Fortuna, Bruna Olenik, Tadej S., Zdravko Stolnik, Gregor Vellacher, Luka Šenica, Roman Marič, Andrej Rugole, Nuša Pavlica Jakovljevič, Ernest Požar, Barbara Magušar, Kaja Šivic, B. Jakovljevič Pavlica, Mojca Savski, Damjan Franz Lu, Alojz Bezjak, Vladimir Hren, Osme Jaganjac Cehic, Ciril Brajer, Boris Mastnak, Vasja Jerovšek, Mirjam Trančar, Anton Bezenšek, Inge Pangos, Zvonimir Kovačič, Damijan Švigelj, Marko Jalen, Eva Preželj, Lidija Herek, Nastja Miheljak, Irena Flajnik Pezdirc, Mirko Kavčič, Sonja Bezenšek, Tone Martinjak, Biljana Lukić, Meta Stvarnik, Jure Kožuh, Izidor Flajsman, Brina Svit, Matjaž Sladojevič, Boris Barač, Leon Škrlovnik, Andreja Horvat Rusjakov, Biserka Marolt Meden, Miha Krivic, Miran Gorenec, Zdenko Mohar, Leander Štajer, Andrej Vidmar, Ernest Žnidarčič, Ana Cerjak Kovačec, Vojko Kalc, Mojca Dobnikar, Andrej Podlesnik, Jure Kozamernik, Marina Volk Ukmar, Andrej Korošak, Bogdan Kastelic, Mirko Barkovič, Matevž Hrženjak, Tomaž Marušič, Alja Stvarnik, Nejc Ojsteršek, Nada Ravter, Darja M. Lukman, Sonja Lokar, Tatjana Butara, Boris Beštjak, Miroslav Vrčkovnik, Igor Lubej, Nataša Skuk, Andrej Špik, Jordan Urh, Manca Gašperšič, Ilde Kosuta, Aleksander Skaza, Boštjan Resnik, Vanda Straka Vrhovnik, Dejan Brate, Janez Starman, Bojan Kastelic, Tamara Maričić, Laura Orel, Avgust Cvetežar, Meta Kumer, Barbka Smole, Vesna Lučovnik, Tone Vrhovnik Straka, Slavica Kleibencetl, Siniša Orešković, Franco Juri, Sonja Černčič, Petra Hafner, Elizabeta Živkovič, Jože Gornik, Peter Krašovec, Ma Obid, Marko Golja, Stanislav Hribar, Viviana Golja, Renata Skočir, Drago Besednjak, Mojca Besednjak, Marija Besednjak, Tomislav Zupančič, Gorazd Franc Divjak, Natalija Karo Korošak, Irenka Gorjup, Lidija Forte, Domen Korelc, Robert Waltl, Stojanka Licanin, Miha Šinkovec, Boštjan Kališnik, Marko Baruca, Aleš Jamšek, David Zahar, David Zahar, Branko Bogovič, Greg Zupan, Alida Blažič, Darja Zlatnik, Bogdan Sotenšek, Tomaž Roblek, Igor Močnik, Peter Romavh, Barbara Zupanc, Branko Bratković, Mateja Mlinarič, Majda Santin Bažec, Petra Zagoričnik Marinič, Bojan Klemenčič, Miroslav Paškvan, Rajko Breščak, Anton Rožman, Dare Trobec, Maja Sirk, Lenart Zajc, Dejan Vuga, Miroslav Cunjak, Katja Priimek, Uršula Lipovec Čebron, Željko Kljajić, Damir Zorčič, Bojan Gorjanc, Krešimir Ursić, Andreja Music, Bogdan Škofljanc, Aleš Žitnik, Mitja Jež, Medard Kržišnik, Boštjan Vrhovšek, Maruša Bertoncelj, Miro Peternelj, Nataša Pavšelj, Drago Pavšelj, Božan Žabjek, Mišo Šapec, Ljubo Vovk, Erik Kapfer, Jernej Polovšek, Zvone Kokalj, Fatima Kvrgić, Andrej Knaus, Nina Perger, Milan Knez, Mahir Bureković, Lidija Forte, Lili Vidrih, Grega Hrib, Miodrag Kostevc, Srečko Potočnik, Renata Klopčič , Aurelio Juri, Nerina T. Kocjančič, Aleksander Legen, Vasja Jerovšek, Martin Furlanič, Maja Bavdaž Gross, Gorazd Marinček, Roman Zupanc, Jure Repinc, Stanislav Zver, Pavel Maček, Iva Crljenak, Cveta Matjašič, Ruža Kušakovič, Bogdan Zalokar, Sabina Podjed, Sonja Živkovič, Julija Tekavčič, Milena Milojević Sheppard, Tomaž Beltram, Milena Petrič, Slavko Cerkvenik, Adam Mauricio, Mirjana Čakardič, Ester Ritter, Vera Jakopič, Boštjan Košir, Matjaž Vizjak, Sašo Klavžar, Zdenko Prizmič, Igor Nemec, Janez Škrlj, Doris Černe, Iris Tatjana Prešeren, Marko Prša, Igor Grahelj, Mojca Zabukovec, Andraž Jež, Biserka Škrinjar, Božidar Kolar, Rok Žibrat, Branka Kukovič, Marija Vodopivec, Jadranka Vesel, Robert Koren, Peter Košnik, Matjaž Cizelj, Samo Železnik, Marko Brčon, Valerija Pekušek Cvikl, Rudolf Rojec, Peter Majcen, Barbara Verdnik, Suzana Jakšič, Daniela Paliaga, Matjaž Majerič, Zina Kastelic, Oliver Komar, Slava Biček, Janez Misigoj, Dušan Jelinčič, Renato Bratkovič, Milan Prša, Matevž Brodnik, Boris Vigec, Petra Mesko, Jože Vertačnik, Gordana Grgič, Mojca Oštir, Timotej Kolar, Bogdan Kovačič, Petra Škrlovnik, Neva Šimenc, Iztok Sitar, Iztok Sitar, Mitja Preskar, Judita Podgornik Zaletelj, Bojan Pogačnik, Sandra Valantič, Eva Pivač, Drago Gajzer, Jure Poglajen, Klaudio Zudič, Iztok Blaževič, Johanna Jug Setler, Uroš Maček, Saša Pelko, Metka Jernejčič, Vasja Jerovšek, Majda Škorjaec, Duško Kozar, Gorazd Andrejč, Marta Balaban Koprivc, Marijana Mirt, Milan Drčar, Marko Ferjančič, Marija Petković, Stanko Kocjan, Majda Jurančič, Goran Haskić, Alenka Mayer, Valentina Umek, Sergej Fikfak, Peter Planinšek, Boris Furlan, Rok Jarc, Nikola Premovic, Rok Jarc, Iztok Furlanic, Krsto Skazlić, Daro Majcen, Aleš Neumeister, Darja Dimec, Mitja Volmajer, Jože Fošnarič, Nada Golob Fošnarič, Jadranka Tomičić, Vita Zalar, Grega Gutman, Viktor Papež, Eva Ciuk, Maša Bratuša, Igor Ž. Žagar, Rok Peternel, Valentin Stefanović, Edvard Bogataj, Konrad Zemljič, Matej Zemljič, Maja Glavan, Mišo Javornik, Magda Ida Šmon, Anja Golob, Jana Vurkeljc, Beno Muraus, Darinka Orlič Bezenšek, Neža Čebron Lipovec, Nataša Šušteršič, Simona Strgulc Krajšek, Boris Oman, Tatjana Rojko, Jasna Kolar, Damjana Kapelj, Martin Zelenko, Nada Strnad, Vesna Bukovec, Borut Sribar, Alja Rems, Boris Klančar, Matjaž Andromako, Branko Pertovt, Boris Mlakar, Mojca Durjava, Maja Černe, Peter Gradišnik, Alan Pepelko, Bojan Serčič, Renata Zupanc Grom, Črtomir Torkar Zupančič, Zvone Kovič, Branka Arko, Anton Soršak, Milena Hribar, Branko Martin Rupnik, Vojko Faletič, Tjaša Kermavnar, Mirjana Žokalj, Jyoti Jöbstl, Uroš Buzeti, Aleksander Sila, Jože Perko Perko, Mija Vrečar, Gregor Kosmina, Tea Rogelj, Aleksander Markovčič, Tine Zupančič, Jernej Renko, Hilarij Brezec, Zlatko Hernčič, Staša Grilc, Alojz Vrhovec, Tomo Drevenšek, Renata Sitar, Iztok Dolinšek, Muktananda Vasilij Jöbstč, Dušan Zalig, Sabina Črnila, Sašo Begič, Matevž Ulrih, Mateja Tomelj, Rudi Pavšič, Slavica U. Kandorfer, Barbara Vilhar, Zdenka Pertovt, Samo Piuzi, Darko Debevec, Sergej Halabarec, Borut Koloini, Martin Blažič, Tone Klančar, Tone Kebe, Janez Škrlj, Ivan Plos, Frančiška Škrlj, Rado Pantelič, Vera Poljanšek, Viktor Lozej, Tone Premk, Vesna Vidrih, Alex Marc, Katarina Zajec, Borut Bašin, Matic Škrlovnik, Jože Ajdišek, Klarisa Jovanović, Klarisa Jovanović, Katja Coraci, Euro Brozič, Nevenka Troha, Nadja Zalar, Adela Jelenec, Marko Gašperič, Andreja Divjak, Egidij Šinkovec, Martin Gustinčič, Renato Šalamun, Evgen Pečarič, Mirijana Ožbolt, Nataša Grom, Alenka Hafner, Ladislav Tomše, Milena Tomše, Bojan Kavčič, Boris Kovšca, Darinka Humar Kovšca, Gregor Kuhar, Alenka Čretnik Leder, Tadeja Zupan Arsov, Jožica Heric, Boris Heric, Gašper Zupančič, Lučka Arko, Nada Standeker, Branko Štrucl, Maca Švabić, Jernej Štromajer, Eva Golmajer, Miha Butara, Marjeta Bencina, Pedja Ašanin Gole, Jon Škoberne, Mateja Vidmar, Martin Petek, Boštjan Čargo, Boštjan Ploštajner, Dušan Holcer, Juri Jurinič, Borut Robič, Nadja Železnik, Darko Juras, Marko Rešeta, Sebastijan Šulek, Tina Weingerl, Martin Perović, Andreja Tetičkovič, Aleksandar Radojčić, Helena Krapež, Sanda Gavranovič, Šemso Mujanovič, Janez Kadunc, Boža Vitežnik Raj, Ida Čuden Rebula, Mirjam Kotar, Ksenija Černigoj, Zoran Odić, Zoran Bilodjerić, Mojca Cajnko, Eva Novak, Borut Cajnko, Tatjana Cajnko, Aco Ferenc, Marijana Ferenc, Miha Čuk, Sonja Božič, Olga Krapež, Violeta Neubauer, Tomo Bogataj, Joža Primožič, Danilo Muzek, Andrej Golob, Goran Miljanović, Robert Ravnik, Arjan Pregl, Drago Gajzer, Bojan Slevec, Beno Zidarič, Peter Pock, Eva Baretć, Franc Trček, Peter Simčič, Milko Ozmec, Petra Mesko, Bojan Pirih, Mitja Softić, Nikola Janović, Franc Serajnik, Katja Matko, Marko Črnigoj, Sebastijan Blažinčič, Karmen Grmovšek Grmovšek, Jaša Bizjak, Otmar Kovač, Blaž Kos, Dejan Bojc, Igor Močnik, Samo Tamše, Denis Bevc, Sonja Grom, Ljubo Šinkić, Bogdan Sotenšek, Srečko Gombač, Helena Frbežar, Valentin Stefanović, Dario Marušič, Jera Matičič, Zdravko Taškar, Milko Poštrak, Safet Galić, Božidar Radišič, Božidar Radišič, Matic Erdani, Nataša Erat, Alenka Meden, Stojan Škvarč, Biserka škrinjar, Matej Repič, Esad Halilovic, Andrej Dariš, Marjana Škerbenc, Nina Stankovič, Marko Gergič, Jernej Škof, Borut Ulen, Željko Kljajić, Tea Andrenšek, Jaka Vukotič, Peter Guštin, Ivan Jakobčič, Brane Jarc, Nataša Uršič, Ivo Leban, Marina Pokleka, Darja M. Lukman, Marjan Starc, Marko Misson, Leopold Vidmar, Slavica Šket, Andrej Strehovec, Stanko Vidmar, Vida Zei, Eldar Gadžijev, Alenka Pirjevec, Meta Kumer, Vili Žvab, Vesna Leskošek, Marjana Logar, D. Feldwick, Jasna Fischer, Tanja S. Pleš, Gordana Kolarič, Natalija Vidmar, Aleš Učakar, Milan Pagon, Ksenija Malia Leban, Matej Burkeljc, Metja Stritmar, Boris Petelin, Karmen Valenti, Beno Muraus, Darinka Muraus, Metod Černetič, Željko Cigler, Janez Stucin, Janez Kadunc, Bojan Kastelic, Gregor Kosi, Matjaž Mesarič, Miran Šic, Lea Urbas, Zdenka Trplan, Ina Radšel, Ana Guzelj, Špela Šinigoj, Kaja Napotnik, Aleš Ručigaj, Janez Turk, Ernest Žnidarčič, Vinko Boršič, Peter Borko, Peter J. Cesnik, Milan Brumen, Miran Bedenik, Branko Kobal, Dragan Matić, Franc Kočman, Uroš Štucin, Sebastijan Duh, Blaž Birk, Tamara Čok, Armin Koprivc, Franc Križ, Dušan Vesel, Samo Krivic, Matej Klarič, Meta Kumer, Marko Sedlaček, Miroslav Birk, Boris Škraban, Damjan Renko, Marko Pečavar, Vesna Gašper, Vasja Belšak, Mira Hace, Helena Pfeifer, Žiga Golob, Renata Bačer Slabe, Miha Pogačar, Gusti Cvetežar, Jana Unuk, Lara Unuk, Zvone Kovič, Primož Kovačič, Tjaša Uršič, Aleš Hartner, Miran Bavčar, Mojca Klarič, Simona Dušič-Dular, Mišo Dačić, Bogdan Božiček, Branka Lemajić, Jure Boršič, Igor Plazl, Vinci Vogue Anžlovar, Jožef Roškar, Valter Dragan, Aleksej Stiškovsky, Sebastjan Starič, Bojan Brajkovič, Anton Lukančič, Eldar Gadžijev, Jure Trček, Nina Vidic, Tanja Velagić, Marjan Frigelj, Irena Račič, Gregor Šoško, Dušan Kulovec, Prinčič Gregor, Dragica Rener, Polona Sepe Hitchcox, Iztok Štukelj, Silvana Petaros, Borut Osonkar, Vesna Šteblaj, Žare Manojlovič, Tomislav Trpkovski, Rok Jelenec, Marjeta Pečavar, Leon Grün, Leon Grün, Ivo Šteblaj, Rajko Muršič, Tatjana Durmič, Daša Bole Kosmač, Nada Bole, Dušica Lukman, Janez Goršič, Zeljko Cigler, Denis Arh, Tatjana Lesjak, Barbara Borčić, Nadja Zeleznik, Borut Stergar, Tatjana Katana, Ivo Šteblaj, Maja Donaval, Matjaž Horvat, Bojan Kastelic, Joze Gornik, Rok Gašparič, Boštjan Kališnik, Aljoša Filej, Anton Pegan, Peter Alič, Marjan Savič, Neva Zupan, Zvonko BenČiČ Midre, Erik Šček, Lilijana Remec, Franc Korotaj, Jože Gorišek, Petar Hitij, Saša Vipotnik, Alenka Mayer, Božo Janežič, Natasa Erat, Karin Špacapan, Nuraga Omerović, Franc Juh, Ladimir Brolih, Diana Palčič, Marjeta Vakar Manfreda Bissue, Velimir Dilica, Marjan Nemanič, Toni Glušič, Brigita Učakar Kokot, Walter (amigo) D. Rutar, Viljem Minoski, Martin Kocijančič, Igor Jeza, Boštjan Resnik, Tone Gašper, Zdenko Mali, Primož Kovačič, Maja Valentina Jakubek, Zdenko Prizmič, Vili Leskovar, Davor Tavčar, Jure šiftar, Edit Novak, Ljubo Luin, Jožica Andromako, Silvo-tigro Konec, Borut Bukovac, Aleš Šuštaršič, Simon Jakomin, Aleš Bukovac, Aleš Kocjančič, Stanislav Hribar, Marko Gorenc, Janez Forte, Tadej Čobec, Sandi Demojzes, Peter Romavh, Walter D. Rutar, Irena Matović, Zlatko Krasnič, Anton Šmid, Igor Hotko, Vojko Dulmin, Boris Križaj, Klemen Ramovš, Marjana Ahlin, Miodrag Jevtić, Alexander Cavallieri, Vesna Obradović, Primoz Pucihar, Dušan Bezjak, Marija Jerala , Franc Juh, Tjaša Lajovic, Branimir Karadzic, Branimir Karadzic, Mojca Mair, Vlado Kajba, Tanja Lakovnik, Pavle Praprotnik, Angelca Šijanec, Matjać Kodrič, Marta Ivašič, Marinka JankoviČ, Peter Harb, Ivan Lipovac, Judita Trajber, Vesna Krapež, Matej Župančič, Marko Majdič, Zoran Odić, Igor Vatovec, Igor Krasnic, Bojan Kerin, Slavka Artnik, Drago Vrstovšek, Veronika Rot, Bogdan Zgaga

Opomba: Našteti so le podpisniki, ki so se strinjali z javno objavo imena.