Člani | Odbor za pravično in solidarno družbo
PROTIFAŠISTIČNI MANIFEST, USTAVIMO PRODAJO MERCATORJA➧

Člani

To so naši člani:

Jože Pirjevec, Vuk Ćosić, Barbara Rajgelj, Darko Štrajn, Magda Šmon, Valerija Korošec, Božidar Flajšman, Vesna Mikolič, Jure Bedenk, Matjaž Krajnc, Dušan Keber, Igor Koršič, Janez Justin, Rado Riha, Tina Bončina, Franc Žnidaršič, Srečo Dragoš, Dušan Frice, Niko Toš, Jelica Šumič Riha, Jože Vogrinc, Matevž Krivic, Pavel Zgaga, Rudi Rizman, Aleš Gulič, Zdenko Kodelja, Aleš Debeljak, Rok Zavrtanik, Renata Salecl, Peter Tancig, Janez Černač, Vlado Miheljak, Boris Vezjak, Janez Smole, Mile Šetinc, Zdenka Badovinac, Božo Repe, Dušan Plut, Miha Butara, Igor Vidmar, Spomenka Hribar, Damjan Mandelc, Neda Pagon, Slavko Splichal, Aleš Črnič, Nikola Damjanič, Franc Pohleven, Ljubo Bavcon, Matjaž Hanžek, Igor Plazl, Vinko Beznik, Svetlana Slapšak, Božidar Slapšak, Peter Kruljc, Lev Kreft, Marina Tavčar, Boris Jež, Tina Bolčar, Sonja Bezjak, Miha Fošnarič, Luka Omladič, Jože Šerbec, Simon Tecco, Boris Škraban, Stanko Štrajn, Stana Deu, Jure Zebec, Tomaž Pangeršič, Nejc Jogan, Alenka Hanžek, Dominik-Gal Žigon, Lenart Zajc, Andreja Ažber, Urška Šebenik, Igor Prošić, Marko Žagar, Duška Vlašič, Sanja L. Trojar, Janez Križaj, Metod Vidic, Jurij Petruna, Marko Gregorič, Karmen Vršić Drevenšek, Matevž Kokol, Ljiljana Gornik, Jernej Štromajer, Maša Stošič, Bogdan Biščak, Andrej Bebler, Maša Nonković, Žiga Bebler, Ervin Strnisnik, Leopold Nahtigal, Milenka Zupko, Rajko Mihelič, Katja Koren Ošljak, Miha Jelenc, Tjaša Vrhovnik, Aleš Ručigaj, Alenka Simikič, Iztok Vidmar, Ales Ogorevc, Iztok Levac, Tomaž Žerjav, Jaro Berce, Anja Grgantov, Boris Voglar, Matej Klarič, Tadej Abram, Marko Brumen, Milan Pagon, Nina Stankovic, Erika Čigon, Meta Kumer, Milko Poštrak, Mira Hladnik, Lidija Schvarc, Adrijan Košir, Neva Zupan, Jure Kožuh, Jožica Alič, Alma R. Selimović, Neva Kmet, Suzana Dewa, Marko Samastur, Mitja Lakner, Tamara Bracic Vidmar, Simona Strgulc Krajšek, Tone Martinjak, Marko Vuk, Ivo Gajič, Sonja Bezenšek, Nikola Janović, Anton Bezenšek, Milena Hribar, Samo Selimović, Natalija Orlič, Drago Horvat, Uroš Črnigoj, Tadej Čepin, Primož Tanko, Igor Sancin, Irena Woelle, Martin Gustinčič, Eva Preželj, Irena Sterk, Vasja Ocvirk, Drago Gajzer, Gabrijel Živec, Anja Cerjak Kovačec, Damjan Vodopivec, Judita Trajber, Aleksander Mljač, Rudi Bregar, Alenka Perger, Gregor Vovk Petrovski, Katarina Zajc, Varja Cvetko-Orešnik, Peter Krašovec, Nenad Vekić, Franc Palčič, Marko Mivšek, Rok Košir, Janez Podgorelec, Anton Krašovec, Maja Vižin, Borut Mekina, Jure Trampuš, Vika Potočnik, Vitomir Horvat, Tine Zupančič, Nedžad Hadžić, Urban Fröhlich, Boštjan Zidar, Boštjan Kotnik, Franc Kočman, Jura Štok, Fabijan Cipot, Marko Schulz, Miha Krošl, Tomaž Kopmajer, Andrej Vidmar, Blaž Mršić, Mateja Zidar, Pavel Kristan, Andrej Poznič, Marjan Rozman, Cvetka Borštnik, Mladen Petrovski, Janez Butara, Janko M. Lozar, Miro Podgoršek, Tomaž Pezdirc, Jernej Tiran, Zoran Odić, Jordan Urh, Petra Škrlovnik, Leon Škrlovnik, Gorazd Marinček, Branko Šurbej, Matija Lapuh, Katja Košir, Simon Princl, Jožef Roškar, Igor Lubej, Dr.Stane Kranjc, Sonja Lokar, Luka Sustersic, Juri Jurinič, Andraž Torkar, Predrag Tontić, Roman Kukovič, Mateja Hribar, Brane Pečar, Mirko Barkovič, Dejan Jovanovic, Igor Pahor, Denis Miklavčič, Bojan Brus, Jordan Jotič, Urška Brodar, Vesna Lučovnik, Janez Starman, Roman Vučajnk, Miro P. Novak, Roman Ravnič, Stanislav Hribar, Matjaž Rožič, Edita Eberl Gregorič, Janez Hvale, Berin Klavz, Diana Palčič, Vera Vidmar, Srečko F. Rojec, Sinteza gibanje za družbeno prenovo, Boris Barač, Dunja Kalčič, Gregor Kuhar, Dušan Vujič, Primož Laubič, Mišo Dačić, Tomaž Perme, Živa Flisar, Silvo Torkar, Matjaž Mesarič, Darko Poprijan, Tone Cimerman, Edin Adrović, Miha Krivic, Breda Karun, Mirjana Majhenič, Beno Kočevar, Jože Štih, Ingrid Pugelj, Tone Simonič, Biljana Lukić, Branko Lipar, Jure Kozamernik, Janez Turk, Darja Slapernik, Tomaž Kmet, Primož Kovačič, Maruša Vidic, Maja Velkavrh, Zvone Kokalj, Peter Pečenko, Alen Lovrič, Želja Cilenšek Bončina, Damijan Švigelj, Ignac Škoda, Uros Prislan, Bogo Pretvornik, Jože Perko, Jože Gornik, Zdenko Pavlič, Ervin Šinkovec, Andreja Horvat Rusjakov, Matija Ketiš, Staša Lazički, Bojan Kastelic, Vladislav Kristovski, Urša Černič, Rok Ambrožič, Boštjan Resnik, Matej Satler, Aleš Učakar, Marko Vernik, Alojz Groleger, Tit Neubauer, Milica Hiršman, Miran Radin, Avgust Cvetežar, Tomaž Trplan, Zofija Radi Iskra, Peter Škrlj, Aleksander Srdić, Zarja Vintar, Ernest Žnidarčič, Boris Prodanović, Anton Zorko, Mija Vrečar, Vilko Švab, Majda Koren, Sabina Senčar, Brane Praznik, Bine Skrt, Tomaž Čeč, Branko Alič, Viktor Papež, Nadja Železnik, Janez Bršec, Bojan Anđelković, Dimitrij Skaza, Milenka Jesenko, Anton Jesenko, Vladimir Barabaš, Mojca Ocvirk, Peter Szabo, Sergej Laurenčič, Tomaž Tihec, Primož Kraljič, Vlado Ježovnik, Zeljko Cigler, Tanja Šulak, Branko Marušič, Nada Ravter, Brina Brišar, Anton Pozvek, Silvo Rudl, Remzo Skenderović, Gorazd Čad, Božo Janežič, Boža Krfogec, Blaž Debevec, Sanja Fidler, Julija Pirc, Vojko Kalc, Adijana Segalla, Mirko Munda, Bogdan Marinko, Miran Čeh, Karlo Korče, Borut Kumperščak, Daša Bole Kosmač, Uroš Metljak, Andrej Ovsenjak, Dragan Antonijević, Robert Semič, Barbara Zupanc, Peter Lipičar, Marko Pečavar, Mirko Čeh, Zvonimir Kovačič, Katarina Palčič, Tadeja Zupan Arsov, Blaž Aldžić Matiš, Rudolf Štuklek, Tina Lucu, Franco Juri, Izar Lunaček, Nataša Hrastnik, Saša Petejan, Tomaž Avsenik, Tjaša Učakar, Boris Radosavljevič, Alen Toplišek, Nikolaj Korbar, Jože Ajdišek, Rajko Muršič, Oto Škofič, Tadej Zupanc, Petra Komel, Marko Jaklič, Jaka Antolič, Mirjana Koren, Simon Koranter, Sonja Koranter, Iztok Slatinek, Stanislava Hrga, Valerija Vendramin, Janez Bertoncelj, Anton Tomo Tadel, Mitja Mavsar, Maja Černe, Marjan Mutić, Matjaž Vesel, Mojca Dobnikar, Kaja Šivic, Alan Kacin, Milena Milojević Sheppard, Franci Šimnic, Marjan Sedmak, Dimitrij Banda, Grega Repovž, Andrej Špik, Jože Prezl, Ingrid Kodelja, Nevenka Lekše, Tadej Slapnik, Boža Krakar Vogel, Igor Velušček, Stojan Grilj, Natalija Orlić, Boris Kovšca, Marjan Krajnc, Miljana Andrej Vidmar, Tanja Kremžar, Leo Kremžar, Uroš Brežan, Žiga Kreševič, Leopold Vidmar, Jernej Kernc, Petra Škofič, Alenka Pirjevec, Marko Kotnik, Andreja Rener, Marija Kovačič, Marjan Frigelj, Eldarg Gadžijev, Alma Dimnik, Vida Zei, Stanko Vidmar, Fabiana Palčič, Metka Mencin Čeplak, Violeta Neubauer, Marta Kralj, Borut Bašin, Branko Vrblač, David Neubauer, Vojteh Žokalj, Mirjana Žokalj, Gašper Zupančič, Borut Pust, Zmago Zadnik, Marjan Žele, Milena Zavrtanik, Marjana Vidmar, Aleš Ojsteršek, Janušek Šefman, Barbara Poček, Matjaž Sladojevič, Staša Cetinski, Darko Cetinski, Stanislav Kostanjevec, Vesna Žunič, Špela Malovrh, Saša Pelko, Nika Bergant, Franci Perčič, Marija Zlobec-Skaza, Darinka Kovšca, Natalija Karo Korošak, Matevž Hrženjak, Erika Sonjak, Andrej Korošak, Jože Pavlišič, Karlo Kropušek, Niko Miholič, Dino Bauk, Alida Blažič, Elena Dojčinovski, Vasja Zupan, Tjaša Kermavnar, Aleksander Skaza, Miha Brodarič, Franc Bevc, Tone Grahek, Damjana Golob Lavrič, Velimir Živković, Tea Rogelj, Primož Jesenko, Jožef Vukčevič, Gordana Kolarič, Mateja Mlinarič, Jožef Božiček, Ljubica Šolar, Danjela Viher, Jana Zajc, Ljubomir Petrovič, Nadja Petrovič, Borut Robic, Peter J. Česnik, Iztok Rink, Bojan Kavčič, Primož Kavčič, Matej Zalar, Aleksej Stiškovsky, Aljaž Medič, Justina Pavlišič, Sebastjan Pikl, Dejan Vuga, Franček Drenovec, Marko Aš, Grega Zakrajšek, Darko Kordić, Gabrijela Bevc, Ciril Magdič, Stanislav Lesjak, Davor Tavčar, Lea Bradaševič, Jelena Aleksić, Bojan Klemenčič, Rok Benedik, Ladislav Bagladi, Peter Romavh, Niko Grgurevič, Mirsad Dizdarević, Gorazd Cuznar, Jože Zavec, Robert Vrčon, Boris Kovačič, Uroš Štucin, Luka Zlatnar, Erika Švara, Olga Gorenc, Jaka Strojanšek, Igor Miočnik, Ana Kelbl, Miha Skulj, Anton Šmid, Miha Novak, Stanislav Koblar, Dušan Dvorščak, Anton Ipavic, Stanko Sakovič, Tone Vrhovnik Straka, Maja Zorović, Ana Jug, Zvone Kovič, Anton Rogelj, Matej Šetinc, Andrej Erzetič, Zdravko Stolnik, Dušan Ferenčak, Marjan Žula, Jelka Pšeničnik- Halilovič, Damjan Franz Lu, Milan Kuzmič, Vladimir Hren, Andrej Mavri, Branko Žele, Stanislav Jecelj, Tatjana Butara, Peter Marendič, Maruša Bertoncelj, Andrej Knaus, Samo Penič, Jana Ratkai, Boris Klančar, Alenka Grad Pečnik, Boštjan Zagorac, Matevž Rosulnik, Rado Pantelič, Samo Piuzi, Katarina Zajec, Matic Škrlovnik, Lojze Ude, Stane Bokal, Egidij Šinkovec, Boštjan Čargo, Jon Škoberne, Samo Koprivec, Pedja Ašanin Gole, Boštjan Ploštajner, Dušan Holcer, Darko Juras, Marko Rešeta, Sanda Gavranovič, Aleksandar Radojčić, Šemso Mujanovič, Janez Kadunc, Leo Šešerko, Nadja Močnik, Alenka Žavbi Kunaver, Igor Umek, Ida Čuden Rebula, Uroš Lebar, Zoran Bilodjerić, Miha Čuk, Tomo Bogataj, Teja Bivic, Anton Jankovič, Slavica Šket, Vojko Mitrovič, Jan Gomboc, Zina Mujanović, Marijana Valette, Igor Prelog, Damjan Osredkar, Aleš Berkopec, Damjan Racman, Jolanda Miheu, Jurij Bavdaž, Miran Ferjančič, Saša Ambrožič Deleja, Neva Aleš, Maja Simoneti, Meta Vesel Valentinčič, Miran Šic, Vanda Straka Vrhovnik, Špela Šinigoj, Peter Borko, Martin Trampuš, Roman Rupnik, Dan Podjed, Dušan Vesel, Milan Prša, Milan Zupan, Ranko Nikolić, Irena Zupan, Ronald Kleč, Erik Kos, Olga Sušnik, Bojana Cvahte, Rado Krušič, Gašper Pintar, Sonja Beseničar Ahčan, Anton Rizman, Jožef Piltaver, Miroslav Lapanja, Vesna GaŠper, Mira Hace, Borjana Kremžar Jovanović, Urška Stražišar, Radovan Pajntar, Tonček Kopše, Matevž Debeljak, Iztok Čurči, Erik Šček, Miran Bavčar, Renata Bačer Slabe, Maj Fritz, Andrej Starc, Marjan Toš, Aleš Vidič, Neža Hlebanja, Milojka Utroša, Aleš Hartner, Iztok Vukovič, Zdenka Trplan, Simona Dušič-Dular, Bogdan Božiček, Aleksandra Berce, Vinci Vogue Anžlovar, Anton Lukančič, Mojca Gorjan, Jure Trček, Sabina Podjed, Manca Uršič Rosas, Sanja Kranjc, Jana Kračman, Igor Jerele, Jean Mccollister, Marica Ambrožič, Karin Cvetko Vah, Dorijan Frank, Đorđe Perić, Janez Goršič, Aleksander Bajc, Aljoša Filej, Tomaž Makovec, Anton Pegan, Peter Alič, Marija Cotman Pintar, Robert Ravnik, Fatima Kvrgić, Miro Drobne, Suzana Oroz, Milan Arh, Dare Simčič, Urška Rozman, Milan Pirih, Zdravko Vatovec, Blaž Habjan, Edvard Arh, Gorazd Jesihar, PrimoŽ Tollazzi, Vitomir Debeljak, Marijan Gerdej, Mateja Kropivnik , Iva Crljenak, Blanka Terzic, Kristjan Glivar, Rastko Plohl, Luka Đekić, Paula Zupanc, Zdenko Mali, Alojz Ivan Medvešček, Sergej Čas, Marta Božič, Barbara Hvastija Kunc, Jernej Škof, Nataša Erat, Velimir Dilica, Samo Chromy, Bojan Horvat, Walter Amigo D. Rutar, Črtomir Gorenec, Toni Glušič, Marija Fodransperg, Valter Purger, Samo Krivic, Gregor Škerl, Matjaž Es, Jože Prah, Katja Coraci, Žarko Krajnik, Mirko Cvahte, Marko Golob, Mitja Močnik, Iza Škerlj, Stanislav Zver, Nenad Latinović, Andrej Kerpan, Andrej Golob, Vinko Adam Adam, Miloš Večaj, Lenart Toš, Mitja Povodnik, Bojan Macuh, Samo Zupančič, Roman Lukančič, Marjan Šimenc, Simon Čolnič, Mitja Softić, Martin Furlanič, Mitja Bogataj, Tone Gašper, Gorazd Koblar, Aleš Prevolšek, Tatjana Žele, Jaka Planinc, Boris Metlar, Iztok Dolinšek, Maja Valentina Jakubek, Zvonimir Gerželj, Zdenko Prizmič, Vasilij Koprivc, Marta Balaban Koprivc, Samo Lapajne, Vili Leskovar, Andrej Stanič, Jelena Pocajt, Barbara Žgur, Urban Kajfež, Mirko Čepuran, Jure Šiftar, Saša Blatešić, Bojan Pirih, Boris Rantaša, Gašper Srečnik, Branko Lavrenčič, Pavel Ambrož, Ljubo Luin, Žan Petek, Peter Battelino, Robert Krajnc, Zlatko Beden, Nerino RaŽman, Aleksander Grobelšek, Bojan Žnidaršič Srg, Matjaž Nosan, Goran Šalamon, Aljoša Pelhan, Ivan Koren, Simon Jakomin, Zvonko Trbuha, Vlasta Šinkovec, Marko Gergič, Alenka Kveder, Boštjan Meh, Luka Mladenovič, Tadej Čobec, Ana Holobar, Milan Krajnc, Goran Ostojić, Tomaž Štern, Romana Kolenc Duša, Janez Forte, Igor Šuštaršič, Dušan Hrček, Aleš Novak, Aljaž Pestotnik (robič), Irena Matovic, Dragan Miranovič, Nejc Šimenko, Vincenc Martinčič, Mija Hribar, Roman Lukman, Branko Štrucl, Jože Tomc, Aleš Bandur, Miran Rechberger, Dušan Dimič, Zineta Vilman, Jasenko Numanović, Anton Šmid, Jadranka Završnik, Josip Sajovic, Matjaž Ucman, Edin Saračević, Vojko Dulmin, Emil Vuga, Ksenija Zmagaj, Branko Hvala, Nina Kranjec, Jože Oman, Aleš Hribernik, Karmen Medved Peruš, Živka VihteliČ Vodlan Živka, Miodrag Jevtić, Bojan Škerjanc, Jelka Peskar, Lilly Stiasny, Papež Lidija, Urška Levec Jazbinšek, Jelka Hren, Tomaž Jakhel, Zlatko Hernčič.

Opomba: Naštetih je le 819 članov, ki so se strinjali z javno objavo imena.