Nyilatkozat | Odbor za pravično in solidarno družbo
PROTIFAŠISTIČNI MANIFEST, USTAVIMO PRODAJO MERCATORJA➧

Nyilatkozat

Bizottság az igazságos és szolidáris társadalomért

 

  1. A Bizottság az igazságos és szolidáris társadalomért az érdekelt és aggódó állampolgárok informális, civil egyesülése. A Bizottság működése egy szélesebb népi mozgalom része, benne egyénileg veszünk részt azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk a társadalmi és politikai változásokhoz egy olyan időszakban, amikor a politikai elitek visszaélései – melyek következménye a szociális állam tönkretétele, a társadalmi szolidaritás visszaszorítása és a demokrácia elért szintjének csökkentése – miatt általános népi ellenállás korszakát éljük.
  2. A Bizottság célul tűzte ki, hogy hozzájárul a mozgalom konszolidálásához oly módon, hogy a szerteágazó követelésekből és célokból összeállítja azon alapvető álláspontok és értékek listáját, melyek összekapcsolják a mozgalom minden résztvevőjét. Ezért a Bizottság figyelemmel kíséri az aktuális társadalmi folyamatokat, részt vesz bennük és erejéhez mérten ösztönzi a társadalmi eseményeket.
  3. Az állampolgárok tiltakozását úgy értelmezzük, mint a jelenlegi politika alternatívája iránti követelést, melyet a mostani kormány folytat, s amely a neoliberális kapitalizmus mintáinak passzív másolásából áll egy autoriter típusú kormányzással összekapcsolódva, továbbá meghajol a legerősebb államok diktátuma előtt, a közpénzek újraelosztását a társadalmi sztenderdek (oktatás, képzés, egészségügy, szociális biztonság, kultúra, környezetvédelem) kárára teszi, növeli a szociális egyenlőtlenségeket, csökkenti a közintézmények autonómiáját, privatizálja az oktatást és egészségügyet, kisajátítja a gazdaságot, utasítja a médiát, meghatározza a kultúrát, ideológiát visz az iskolába és ellehetetleníti a jogállam működését.
  4. Követeljük az alapvető társadalmi egyetértés megvalósítását: a demokratikus hatalom három ágát, az igazságos szociális és jogállamot, autonóm közintézményeket a társadalom minden területén, a törvény előtti egyenlőséget, az emberi, állampolgári és politikai jogok tiszteletben tartását és biztosítását.
  5. Meggyőződésünk, hogy a mai kapitalizmus nem lehet a gazdasági és társadalmi viszonyok végső formája, hiszen olyan alapvető értékeket sért, mint az egyenlőség, szolidaritás és a fenntartható környezet, továbbá látszatdemokráciát épít s a fogyasztásra való neveléssel a szabadságtól való megfosztás új formáját vezeti be. Támogatunk egy olyan etikus társadalmi rendet, mely tartalmazza a megtermelt értéktöbblet igazságos elosztását, a demokratikus döntéshozatalt (dolgozói társigazgatás), együttműködést a verseny helyett, helyi és globális szolidaritást, olyan fenntartható fejlődést, mely kiegyensúlyozottan kezeli a szociális, környezeti és gazdasági fejlődést, a harácsolás megfékezését megfelelő adó és egyéb szabályozással, valamint törvénnyel meghatározott minimális jövedelmet a munkáért, amely azon emberi jogon alapul, hogy mindenkinek joga van olyan életszinvonalhoz, amely számára és hozzátartozói számára biztosítja az emberhez méltó életet és egészsége megőrzését.
  6. Világos elképzeléseink vannak Szlovénia szerepéről a nemzetközi közösségben. Olyan globális együttműködés hívei vagyunk, ahol a határok nélküli kereskedelem összeegyeztethető a demokráciával, az emberi jogok tiszteletével, a környezetvédelemmel és a határokon átívelő szolidaritással. Szlovénia, méretétől függetlenül, saját fejlődési prioritásait kell hogy kövesse, ugyanakkor jelentős szerepet játszhat egy etikusabb globális gazdaság és társadalmi rend iránti felelősség felébresztésében. Haladó és toleráns multikulturális társadalommá kell válnia, amely regionális és globális szinten együttműködik és bekapcsolódik olyan nemzetközi törekvésekbe, melyek minden ember javát szolgálják.