Peticija proti prodaji Mercatorja | Odbor za pravično in solidarno družbo
PROTIFAŠISTIČNI MANIFEST, USTAVIMO PRODAJO MERCATORJA➧

Ustavimo prodajo Mercatorja!

Solidarnost in Odbor za pravično in solidarno družbo pozivata vse državljanke in državljane, da podpišejo peticijo proti škodljivi razprodaji najboljših slovenskih podjetij (in sosedov).

Zahtevamo nemudno ustavitev vseh postopkov za prodajo Mercatorja!

Vaš glas šteje! Vzemimo usodo v svoje roke!

Razloge za prodajo slovenskih podjetij najdete tukaj.

Podpisujem peticijo (za podpis organizacije kliknite tukaj):Peticijo je do sedaj podpisalo 997 posameznikov. Spodaj je poimensko naštetih 883 posameznikov, ki so se strinjali z javno objavo imena.


Podpisniki

Organizacije: Solidarnost, Odbor za pravično in solidarno družbo, Glas Ljudstva, Ophtacom, Neodvisni sindikati Slovenije, Gorenjska Vstaja

Posamezniki: Marko Golob, Tine Stanovnik, Jože Pirjevec, Spomenka Hribar, Boris Vezjak, Dušan Keber, Božo Repe, Niko Toš, Vlado Miheljak, Božidar Flajšman, Vincencij Beznik, Miha Butara, Rado Riha, Marina Tavčar, Matjaž Krajnc, Vesna Mikolič, Darko Štrajn, Damjan Mandelc, Ladislav Lipič, Magda Šmon, Miha Molan, Tjaša Učakar, Tone Vrhovnik Straka, Andrej Starc, Ida Čuden Rebula, Miha Fošnarič, Samo Penič, Marko Jalen, Jure Bedenk, Rok Gros, Robert Valentak, Urška Pirnat, Darja M. Lukman, Mojca Gorjan, Karmen Vršić Drevenšek, Andreja Gros Novak, Alenka Perger, Leonida Šrimf, Rasema Mustafic, Mateja Pertot, Jernej Polovšek, Matej Rojc, Stasa Cafuta Trček, Aleš Debeljak, Petra Mesko, Dušan Frice, Viktor Škofca, Franc Korotaj, Rok Zavrtanik, Andrej Stanič, Žane Ogrin, Sonja Umek, Miro Drobne, Suzana Oroz, Lili Vidrih, Irena G. Pirš, Irena Šušteršič, Božan Žabjek, Jožica Kohek, Vid Hrstic, Ksenija Vidmar Horvat, Vladimir Ristić, Zdenka Zajc, Zvonimir Kelher, Rudi Rizman, Boštjan Berčič, Tanja Kastelic, Johanna J. Setler, Milan Petek, Vesna Starina, Miha Čuk, Miran Klavora, Andraž Jež, Mateja Kodelja, Peter Pečenko, Rade Stanić, Nataša Magajne, Jure Trček, Zdenka Čegovnik, Milan Arh, Alen Lovrič, Nevenka Hribar, Jože Plut, Milko Ozmec, Jon Škoberne, Tatjana Martun, Uroš Metljak, Stanislav Zver, Violeta Tomič, Karmen Nemec, Štefan Verban, Andreja Mali, Roman Mali, Andreja Bahar Muršič, Mitja Lakner, Sabina Mlakar, Helena Krapež - Škoberne, Sija Chrysanthi, Fatima Kvrgić, Miha Oven, Damijan Zalokar, Stanko Štrajn, Tomaz Berkopec, Igor Plazl, Bojan Kotur, Darja Škerlj, Marjan Ščuka, Simona Knavs, Dimitrij Pogačnik, Denis Arh, Barbara Simonič, Dare Simčič, Jelko Urbančič, Irena Žolnir, Sonja Bezenšek, Roman Hren, Franc Žnidaršič, Anton Tomo Tadel, Davor Tavčar, Urška Rozman, Tjaša Rozman, Darja Slapernik, Sašo Klavžar, Pavle Praprotnik, Alenka Hladnik, Mirjana Čakardič, Darja M. Lukman, Jurij Pavič, Nevenka Jurak, Franc Berčič, Aleš Bizjak, Ivan Brezavšček, Andrej Korošak, Lenart Zajc, Tomaž Ogrin, Elizabeta Živkovič, Vladimir Kodrič, Ana Jug, Andrej Starc, Radoš Nikolić, Blaž Birk, Zlatko Hernčič, Janja Vidmar, Milan Šturm, Miran Šic, Irena Flajnik, Sonja Živkovič, Renata Tejić, Andreja Poje, Boris Radosavljevic, Leon Šrol, Boštjan Jarič, Anton Petric, Matic Senjur, Dorijan Frank, Anton Ovčar, Marija Dvanajščak, Peter Tancig, Slavko Pregl, Simona Tancig, Danilo Šatmpfer, Aljoša Podlesek, Svetlana Slapsak, Franček Drenovec, Matija Lozej, Iva Dornik, Marjutka Hafner, Romana Mandelc, Tanja Rozman, Žiga Pavšič, Griša Močnik, Milan Pirih, Zmagoslav Zadnik, Lilijana Remec, Stane Kaiser, Ester Saksida, Petra Greiner, Nuša Božiček, Justina Milar, Jože Gorišek, Natalija Karo KoroŠak, Marko Pečavar, Snežana Levstik, Meta Kokalj, Gregor Inkret, Edita Eberl Gregorič, Dejan Laznik, Roman Ravnič, Dušan Plut, Jožef Roškar, Metod Bočko, Matej Jemec, Anton Čepin, Breda Karun, Irena Zupan, Peter Kruljc, Rok Košir, Sonja Polanc, Gordana Kolarič, Laura Orel, Emilija Glavina, Ingrid Ferlež, Daro Majcen, Rozalija Pečarič, Tomaž Perme, Gojko Stanič, Jožef Štih, Goran Podgorelec, Nada Ravter, Janez Goršič, Beno Zidarič, Tine Zupančič, Slavko Trebše, Luka Repezza, Martin Trampuš, Rudolf Varl, Zdenka Berčič, Sonja Černčič, Alen Andrej Kužnik, Mateja Novšak, Niko Miholič, Anton Lukančič, Bojan Kržišnik, Nina Selan, Marko Lozej, Peter Alič, Miha Tručl, Jelka Babič, Bogdan Marinko, Bogdan Marinko, Jože Pirjevec, Julijana Zimic, Grega Hrib, Blanka Prezelj, Ana Kastelic, Miran Lešnik, Danilo Radej, Bartolo Lampret, Gašper Srečnik, Katja Stoj, Iris Janežič, Neža Rihtar, Jan Dobnikar, Peter Beltram, David Murko, Primož Premzl, Viljem Minoski, Dejan Živanović, Andrej Turk, Miljana Andrej Vidmar, Franc Žnidaršič, Andrej Knaus, Mirko Munda, Edin Adrović, Peter Golobič, Ludvik Kaluža, Breda Božič, Bojan Košnjek, Stane Moškon, Ana Moškon, Dunja Kmet, Blaž Habjan, Alojz Bezjak Bezjak, Mirko Barkovič, Bojana Pavlič, Pavel Zgaga, Barbara Železnik, Milan Okorn, Tomaž Ribnikar, Erik Šček, Boris Klančar, Jan Bednarik, Bogdan Umek, Friderik Peršič, Vidka Urank, Marina Urh, Jang Man, Gorazd Jesihar, Edvard Arh, Andreja Bočko, Meta Kordiš, Terezija Arh, Primož Tollazzi, Ivan Biščak, Dušan Vujič, Džemil Salihbašić, Mag. Marjan Čufer, Katarina Rotar, Senad Zečo, Irena Vekić, Marjetka Rajakovič, Katja Coraci, Vitomir Debeljak, Matija Kostevc, Jože Kos Grabar, Bernard Pesjak, Rok Mihelčič, Tomaž Makovec, Gusti Cvetežar, Tomaž Zupančič, Kristjan Hlaj, Nina Feldin, Jure Zebec, Mojca Graunar, Boris Poznič, Mateja Hribovšek, Nejc Jogan, Loredana Kralj, Božo Janežič, Ignac Škoda, Darinka Vovk, Dušan Osojnik, Marijan Gerdej, Sonja Stanković, Tone Perpar, Milena Milojević Sheppard, Marija Zlobec-Skaza, Nataša Skaza, Državaje Vkurcu, Tanja Šulak, Maria Nives Perko, Taja Vovk, Boštjan Čargo, Darko Sinko, Tomaž Pušnik, Jože Gornik, Mojca Kondardi, Stojan Grilj, Nevenka Likar , Ivan Merlak, Marko Roblek, Rajko Muršič, Zlatko Kovač, Mateja Kropivnik , Aloysius Premk, Bojan Pahor, Nada Barbarič, Jasna Breznik, Tomaž Pečnik, Ana Cerjak Kovačec, Marjan Obreza, Diana Križaj, Alenka Debenjak, Mišo Dačić, Darko Hrovat, Ana Košnjek, Bojan Jereb, Igor Prelog, Metka Savšek, Maja Zorović, Metka Roksandić, Darja Savinek, Primož Novak, Dunja Obersnel Kveder, Sonja Lokar, Sonja Bezjak, Roman Ravnič, Mira Hace, Matjaž Orthaber, Andreja Divjak, Darja Farasin, Erik Beškovnik Rebec , Breda Zupančič, Iva Crljenak, Vesna Bukovec, Stanislav Naraglav, Tanja S. Pleš, Boštjan Simčič, Ciril Strojinc, Smilja Strojinc, Branka Lemajić, Jože Janež, Anita Vihtelič Janež, Blanka Terzic, Ciril Strojinc, Damjan Mazi, Luka Vidmar, Špela Šuškovič, Kristjan Glivar, Meta Vrhunc, Mojca Cajnko, Boštjan Zavašnik, Helena Strasek, Tatjana Cvetko, Sonja Logar, Branimir Hodošček, Vida Hodošček, Amadej Juranovič, Nadja Močnik, Marjan Vrbnjak, Robert Semič, Melita Cimerman, Tamara Čok, Gojko Stanič, Mira Gregl Hrstič, Deja Feldwick, Irena Šerbec Robar, Vito Robar, Borut Šali, Marija Bezjak, Franc Bezjak, Bojana Brinjevec , Darinka Gracar, UroŠ Gracar, Doroteja Golob, Mitjan Vidmar, Tatjana Cajnko, Vesna Smaka Kincl, Klavdija špolar, Anka Kolarič, Boža Grešovnik, Damjan Pirc, Marina Tavčar Krajnc, Damijan Švigelj, Tanja Plahuta, Marija Biščk, Ljubomir Petrovič, Neva Lozej, Marinka Ušaj Jerkič, Miroslav Jerkič, Tone Seliškar, Juri Jurinič, Uroš Spruk, Alenka Žnidarčič, Hana Ozebek, Simon Zgur, Ignac Rogelj, Darka Bajec, Lidija Forte, Romano Stathis, Sanja Kranjc, Aleš Gulič, Ada Polajnar-Pavčnik, Marko Vujačić, Gordana Marinko, Luka Đekić, Ljubo Vovk, Aziz Muminovic, Davor Bračič, Željko Železnik, Gregor Vovk, Karel Zupančič, Silvo Vovk, Nina Bauman, Paula Zupanc, Marjela Agrež, Sonja Žorga, Ines Kos, Zoja Skušek, Darko Debevec, Silvo Vovk, Ernest Ženko, Lili Vidrih, Karmen Teržan Kopecky, Vojko Ličen, Andrej Uvodić, Marjan Frigelj, Cvetana Turk, Vesna žakelj, Dusan Zalig, Zdenko Mali, Monika Mrše, Lucija Pajtler Frol, Ana Pompe, Bojan Dolenec, Emica Antončič, Andrej Znidarsic, Tina Žaberl, Zdenko Mravlja, Gordana Grgič, Nives Mladovan Kontelj, Marino Kontelj, Nataša Justin, Fanika Rumež, Bojan čebela, Marjetka Rajakovič, Ana Ziherl, Slavko Malek, Dragan Potočnik, Hilarija Logar, Biserka škrinjar, Lucija Mlinarič, Aleš Ravnik, Prudencija Perat, Nikita Meden, Sergej Čas, Tone Martinjak, Aleš Krivec, Anica Trček, Goran Rajić, Ljubiša Jelić, Kristina žvokelj, Vojko Mejak, Sonja Lukan, Gregor Vukan, Jožica črnčec, Rolando Krajnik, Vanja Degoricija, Luka Omladič, Sašo Lešnik, Aleš Dvoršak, Blaz Bostjancic, Martin Kocijančič, Nataša Vodopivec, Janja Dobravc, Jan Majdič, Eva Slokar Šfiligoj, Pia Banjac, Mario Salamun, Zdenka Zajc, Dejan Dosse, Boris Balant, Jure Kokalj, Polonca Brložnik, Iva Padar, Senta Povoden, Viktor Hranilović, Klemen Mavec, Damijan Lepej, Andrej Hlede, Anton Kranjec, Ranka Kojić, Aleš Hartner, Pavel Bauerheim, Primož Hrastnik, Martin Gramc, Mihael Kunstler, Franc Juh, Zlatomir Mitrič, Majda Pohar, Franc Mršnik, Slavko Rus, Igor Grčar, Boris Cavazza, Mojca Gaberšček, Marjan Peljhan, Gorazd Kovačič, Barbara Kunstler, Ivan Bizjak, Ljudmila Dolničar, Stanislav Hribar, Dunja Vaupotič, Janez Vrečko, Anita Srebnik, Mileva Mitrič, Ivan Šepetavc, Marta Božič, Tanja Šmelcer, Mili Svetek, Lipče Lumbar, Ivan Biščak, Albert Prodan, Marta Prodan, Mitja Uhan, Urška Krajnc, Ana Krajnc, Franc Zaletel, Monika Šuc, Kozomara Marjeta, Andrej Dolinšek, Nataša Peternel, Alenka Kljun, Helena Hodnik, Tone Grahek, Nadja Grahek, Vanja Baljak, Franjo Fras, Mira Hace, Terezija Kastelic, Boris Verbič, Igor Kosta, Anjan Gornjec, Ladi Škrinjar, Anja Mikič, Ivana Kosta, Anita Lesar, Erika Švara, Dušan Vesel, Sašo Miljuš, Stanisav Dežman, Franc Trebušak, Marjana Kovše, Vesna Godina Vuk, Mirza Kovačevič, Elvir Kovačevič, Ivo Prelc, Lovro Škerjanc, Ljudomil Škabar, Marija Glavič, Peter Glavič, Uroš Jesihar, Adrijana Segalla, Gašper Pintar, Miha Matul, Nina Arzenšek, Miro Lapanja, Tina Gorečan, Zlata Dobovšek, Boštjan Slatnar, Irena Šimnovec, Andreja Hauptman Skabar, Špela Žmauc, Soča Fidler, Jože Mlakar, Mihael Grobelnik, Tjaša Uršič, Lidija Schvarc, Zdravko Vatovec, Varjs Cvetko Orešnik, Marjan Rozman, Igor Bajec, Janez Kadunc, Anton Bezenšek, Diana Palčič, Vinci Vogue Anžlovar, Mirko Mladenović, Dušan Semolič, Kaja Šivic, Jernej Polovšek, Peter Battelino, Tomaž Ogrin, Velimir Dilica, Marjeta Vakar Manfreda Bissue, Elizabeta Živkovič, Lorena Kocjančič, Samo Chromy, Marjan Poljšak, Mea Hovpistr, Uroš Rikanović, Marjan Rozman, Marko Vrbič, Julijana Zimic, Ružica Bihelovič, Renata Šribar, Janez PoŽar, Marko Kurnik, Tonček Kopše, Jure Zajc, Gregor Kašman, Andrej Magajna, Jože Šket, Katja Rek, Darko Dolinar, Majda Mikanovič, Mateja Mlakar, Sanja Sabolovič, Jože Kočivnik, Janez Novak, Primož Verdnik, Danica Bajc, Danijel česnik, Urban Logar, Vinko Vene, Mira Manko, Peter Pavel Vujevič, Peter Pečenko, Nada Kosi, Mitja Bednarik, Maja Valentina Jakubek, Borut Birk, Zdenka Ambrož, Lidija Forte, Vanja Vrbek, Alenka Bajec, Ksenija Kaučič, Tina Turk, Milena Jezovšek, Marija Fodransperg, Metka Bahlen, Valter Purger, Ksenja Gudelj, Valter Simčič, Marja Kristan, Robert Markelj, Tomaž Redek, David Nabergoj, Ivanka Zupanc, Miran Božič, Matej Košir, Zoran Hajtnik, Tadej UČakar, Teja Podgrajšek, Borut Brezar, Domen Trope, Mateja Trope, Špela Trope, Irena Trope, Vojko Kogej, Marija Nabergoj, Milan Arh, Črtomir Gorenec, Daša Bole Kosmač, Nada Bole, Marko Nabergoj, Mateja Kropivnik, Tomaž Pangeršič, Aleš Šketa, Jožef Štih, Urška Šebenik, Grega Hrib, Matjaž Gomboc, Ivan Bezjak, Lidija Herek, Zeljko Cigler, Iva Crljenak, Vida Ogorelec, Tone Cimerman, Jura Štok, Simon Urh, Mojca Dobnikar, Janez Novak, Tomaž Kuhar, Aleš Hojc, Andrej Gnezda, Jože Plut, Tone Turk, Gregor Kuhar, Klavdij Bratušek, Biljana Lukić, Franc Žnidaršič, Olga SuŠnik, Simona Knavs, Irena Zupan, Irena Zupan, Bojan Kavčič, Vesna Bratina, Boris Kovač, Peter Romavh, Sašo Plut, Teja Jamnik, Irena Prusnik, Nataša Lah, Zvone Hižar, Klara Šimic, Breda Črnčec, Zlata Vrhovec, Neva Puhalo, Mitja Sustar, David Švarc, Stanislava Vončina, Ivica Sotelšek, Zlatko Hernčič, Staša Pernat Lesjak, Aleš Zalar, Lojze Raško, Alenka Rožman, Borut Bašin, Tina Jež Mohorko, Janez Medved, Igor Zdešar, Petra Puhalo, Vinko Meško, Miha Pogačar, Matjaž Žebot, Želko Relič, Mojca Vrčon, Milan Žižek, Nataša Žmavc, Maja Vončina, Jasna Rebernak, Milan Vončina, Žarko Krajnik, Irena Zdešar, Iris Krček, Alojzija Osvald, Jožica Šmidhofer, Bojana Bandur, Darja Pernek, Aleksandra Škerget, Zdenka Kidrič, Jana Skodič, Srečko Ferčič, Jozica Pernat, Alojzija Fekonja, Marko Pušnik, Boštjan Krajnc, Iztok Štern, Marija Berlec, Stanislav Šajn, Jože Kavaš, Zoran Petojević, Davorin Mesarec, Simon Avsec, Milan Friedl, Milena Cvetežar, Matjaž Savšek, Žiga Pesek, Ciril Strojinc, Damjan Mazi, Alenka Meško, Jasna Škerl, Albert Kos, Boštjan Zavašnik, Jani Brumen, Rosanda Dominkovič, Francka Ćetković, Olga Sitar, Jana Zajc, Vesna Jurkovič, Jan Kos, Jasna Tunja, Peter Vlašič, Anton Gračnar, Jan Gorše, Peter Nusdorfer, Žan Poje, Mateja Novšak, Ksenija Roškar, Anja Juhant, Tamara Hlede, Jan Petan, Bogdan Sotenšek, Viljem Minoski, Tea Rogelj, Mark Lakić, Danilo Mavrič, Erika Perišin, Bojan Kastelic, Aleš Učakar, Matjaž Zrimšek, Barbara Žgur, Samo Hrvatin, Jure šiftar, Ljubo Luin, Igor Močnik, Borut Bukovac, Milena Milojević Sseppard, Miloš Večaj, Bojan Žnidaršič Srg, Sonja TomaŽiČ, Samo Hrvatin, O.d. Jebi, Urban Kajfež, Angela Šijanec, Sonja Kocjan, Borut Bukovac, Aleš Bukovac, Vanda Bukovac, Vanda Bukovac, Samo Pušnik, Marijan Gerdej, Dimitrij Banda, Mija Hribar, Nevenka Likar Žužek, Maja Potokar, Marija Bezjak, Mirko Kermc, Marko Zupan, Anton Palčič, Milan Šulek, Tone Gutnik, Dean Petavs, Stane Kračan, Aleš Kračan, Mojca Žerak, Miroslav Majer, Stane Vukadinovič, Rafael Ponikvar, Vladimir Premru, Žiga Peric, Brane Virant, Anja Ponikvar, Branko Mugerli, Rajko Kenda, Vera Škerlavaj, Frančiška Vrhovec, Vasja Jerovšek, Marjan Pregelj, Breda Karun, Luka Čad, Franko Canzutti, Vesna Rebernak, Vesna Rebernak, Vesna Rebernak, Metod Medved, Angela Klančar, Tim Koprivnik, Milena Banjac, Marija Vera Poljanšek, Leon Vida, Roman Lukman, Darja Bratkovič, Srečko Levstek