odbor.si

Odbor – Politične novice na dlani

Politika

Prioritete irskega predsedovanja EU

Medvladna konferenca (MVK): Irska bo nadaljevala z iskanjem kompromisa o vsebini ustavne pogodbe. Zainteresirana je, da MVK pride do zaključka, torej do končne ustavne pogodbe. Sama sicer ni popolnoma zadovoljna z osnutkom pogodbe, vendar ne zagovarja prevelikih sprememb. Treba je doseči delujoč kompromis. Konvencija se je pokazala kot zelo demokratična metoda usklajevanja različnih interesov, ki jo je treba ohraniti v prihodnje, ko bo EU zaradi velikega števila članic še teže obvladljiva.

Nadaljevanje Lizbonske strategije: Irska si bo prizadevala doseči zastavljene cilje iz Lizbonske strategije in sicer, da bo Evropska unija do leta 2010 postala najbolj dinamično, konkurenčno in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki bo uživalo polno zaposlenost ter ekonomsko in socialno kohezijo. Na goeteborškem vrhu leta 2001 je bila Lizbonska strategija dopolnjena z usmeritvami s področja okolja.

Širitev EU: Irska je prevzela predsedovanje EU v času, ko bo prišlo do njene največje širitve v zgodovini. Irska pozdravlja širitev EU z desetimi novimi članicami, posebno pozornost bo namenila regijam, ki bodo mejile na EU.

Nadaljevanje pogajanj z Bolgarijo in Romunijo.

Nadaljevanje dialoga s Turčijo.

Pravosodje in notranje zadeve: zahteve Amsterdamske pogodbe, širši program iz Tampereja, operacionalizacija sodelovanja med članicami (skupni sistem na področju azila, skupna evropska migracijska politika).

Krepitev sodelovanja med EU in OZN ter multilateralni pristop do mednarodnih problemov. Prioriteta bo preprečevanje konfliktov.

Teme znotraj GAERC (Svet za splošne zadeve in zunanje odnose): poudarek na problemih Zahodnega Balkana, Afrike (Nigerija, Velika jezera, Zimbabwe), Bližnji Vzhod, Irak po Sadamu Huseinu (Irska pozdravlja pobudo ZDA po večjem sodelovanju z OZN. Za to si bo Irska prizadevala tudi v prihodnje.).

SEVOP (Skupna evropska varnostna in obrambna politika): Irska si bo prizadevala, da bo ta politika konsistentna s prioritetami OZN (nujna je tudi reforma OZN, še posebej v luči zadnjih dogodkov v Iraku).

Odnosi EU – ZDA: Irska je v dobrem položaju, da lahko posreduje pri izboljšanju teh odnosov in zagotavljanju partnerskega sodelovanja.

Odnosi EU – Rusija: Izboljšanje odnosov ter prizadevanje za partnersko sodelovanje.

LEAVE A RESPONSE