odbor.si

Odbor – Politične novice na dlani

Okolje

Vodna direktiva

Glavni namen spletne strani je zagotoviti dostop do interaktivnega vira podatkov, pripravljenih na podlagi Skupne strategije za izvajanje Vodne direktive (Common Implementation Strategy), v nadaljnjem besedilu Strategije.Vsebuje tudi dokumente pripravljene na podlagi Strategije do septembra 2003.

Vsi nadaljnji rezultati in informacije izhajajoči iz skupnega dela Strategije bodo objavljeni na javno dostopnem delu informacijskega sistema WFD CIRCA, na portalu Vodne direktive (VD).

Več informacij o WFD CIRCA dobite na ustrezni spletni strani Direktorata za okolje (DG Environment ).

Skupna strategija izvajanja Vodne direktive je strategija za izboljšanje, zaščito in ohranjanje kakovosti rek, jezer, somornic, obalnega morja in podzemnih voda. Ažurne informacije o napredku pri novih vsebinah, izhajajočih iz procesa Strategije bodo podane v publikacijah WFD Newsletter ki bodo izhajale vsaka dva meseca. WFD Newsletter je na voljo brezplačno v elektronski obliki preko WFD spletne strani Direktorata za okolje (DG Environment-a).

Struktura spletne strani

Vodilo na levi strani dopušča brskanje po straneh. Vsak gumb zagotavlja povezavo z virom vsebin, pomembnih za izvajanje Vodne direktive.

VODNA DIREKTIVA -VD- Splošni podatki in dokumenti o Vodni direktivi

STRATEGIJA – Obrazložitev Strategije in povezave do strateških dokumentov in splošnih publikacij

STOKOVNE SMERNICE – Povezava na dokumente, ki podajajo usmeritve za izvajanje Vodne direktive.

ZAKONODAJA – Povezava na besedilo Vodne direktive in zakonodaje povezane z njo.

POVEZAVE – Povezave z spletnimi stranmi povezanimi z Vodno direktivo.

LEAVE A RESPONSE