odbor.si

Odbor – Politične novice na dlani

Tehnika

Elektromobilnost

Elektromobilnost kot nov način trajnostne in okolju prijazne mobilnosti je sicer neločljivo povezana z uporabo električnih vozil, vendar je potrebno poudariti, da gre v srži elektromobilnosti predvsem za povsem nov način povezave vozil ter polnilne in elektroenergetske infrastrukture. Zaradi tega je pri uvajanju elektromobilnosti potrebno nameniti poseben poudarek čistejši proizvodnji električne energije, razvejani in učinkoviti javni infrastrukturi polnilnih postaj in uporabi naprednih možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija. Sinergija vseh teh dejavnikov bo v bodoče optimirala našo rabo osebnih avtomobilov in promet nasploh.

Elektromobilnost odpira nove možnosti upravljanja z elektroenergetskim sistemom. Med polnjenjem deluje električno vozilo kot odjemalec električne energije. Pri tem razpoložljiv čas za polnjenje v splošnem presega čas, potreben za napolnitev baterije do najvišjega ali želenega nivoja, saj vozila večino časa mirujejo. Če je vozilo priključeno na polnilno postajo z možnostjo daljinskega krmiljenja, je mogoče v primeru potrebe energetskega sistema polnjenje prekiniti. S tem se zmanjša odjem in lokalna obremenitev omrežja, učinek na ravnotežje med proizvodnjo in porabo energije pa je enak kot ob aktiviranju rezervne moči v elektrarni.

Izpopolnjena možnost sodelovanja električnih vozil v vodenju obratovanja elektroenergetskega sistema je uporaba baterije vozila kot hranilnika električne energije. V tem primeru električno vozilo ne deluje le kot rezerva moči v smislu nižanja odjema in lokalnega razbremenjevanja elementov omrežja, ampak lahko v času viškov energije le-to shrani v baterijo, v času primanjkljaja pa jo v omrežje vrača.

S prodorom električnih vozil bo poraba električne energije nedvomno narasla. Vendar je pričakovati, da se bo odjem, zaradi polnjenja iz domačih (hišnih) omrežij, povečal predvsem v času nižjih obremenitev elektroenergetskega sistema, torej ponoči in med vikendi.

Vključitev procesa polnjenja električnih vozil v sisteme pametnih omrežij ter sprememba diagramov odjema električne energije omogočata lažjo integracijo nestanovitnih obnovljivih virov energije (kot so na primer vetrne in sončne elektrarne) v obratovanje elektroenergetskega sistema in s tem njihov višji delež v skupni proizvodnji električne energije. S tem se posredno povečuje proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, kar dodatno zmanjšuje onesnaževanje zraka, izpuste toplogrednih plinov in odvisnost energetike od fosilnih goriv.

Elektromobilnost torej ne predstavlja le izziva za bodoča pametna omrežja, pač pa ob pravilnem pristopu pri njenem uvajanju nudi številne napredne možnosti za upravljanje elektroenergetskega sistema. Več informacij o uvajanju elektromobilnosti v Sloveniji lahko ponudi Društvo za električna vozila Slovenije, ki upravlja tudi največji slovenski portal z

ze

mljevidom javnih polnilnih postaj, Polni.si. Na evropski ravni je na področju elektromobilnosti in električnih vozil najpomembnejša krovna organizacija AVERE, ki združuje nacionalna društva za elektromobilnost iz večine držav Evropske unije.

LEAVE A RESPONSE